Инкасо, Ескорт

Дек292009

threeBusinesses

Портфолиото на фирмата ни в тази област включва:

Ескорт. Осъществяването на този вид охрана се осъщестява на територията на цялата страна от сътрудници по охрана с познания и опит в спецификата на дейността и опазване сигурността при екстремни условия. Дейността се координира от дежурен център като наблюдението е в реално време, посредством радио и GPS;

Превоз на пари, ценни товари и пратки. Услугата се осъществява от специализирани бронирани автомобили под ръководството на ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР на територията на цялата страна. Оперативният център контролира и наблюдава непрекъснато движението чрез GPS система. В зависимост от обема на ценните пратки, в някои случаи се подсигуряват ескортни автомобили на основният.

Обработка на парични средства. Осъществява се в следните направления: Внасяне на суми по сметки на възложителя, преброяване на парични средства, изготвяне на дневни и месечни отчети за паричен поток, обединяване и /или разделяне на касовите наличности продиктувани от нуждите на възложителя, оформяне по заложени от Възложителя критерии (качество, номинал и др.), захранване на обекти на възложителя с монети, обработка и замяна на монети за банкноти и обратно.

Последно променен на Май162010