Масови прояви

Дек292009

twostaring

 

 

"Роял Секюрити" осигурява охрана и сигурност на различни мероприятия- спортни, концертни, изложбени, фестивали и митинги, като сътрудниците ни по охрана са добре подготвени за противодействие на масови правонарушения и престъпления.

При провеждане на масови мероприятия от локален /и не само/ характер в столицата осъществяваме профилактика с оглед недопускане на хулигански и екстремистки прояви преди, по време и след провеждане на масово-спортни, политически и културно-развлекателни мероприятия.

"Роял Секюрити" осигурява допълнителен брой сътрудници по охрана и автопатрули за да подсигури спокойствието и сигурността на гражданите присъстващи на мероприятието. Приоритетните ни задачи са осъществяване на необходимата координация и взаимодействие с гражданите /както и с други овластени за това/ с оглед ефективната превенция и навременно реагиране на престъпни посегателства и нарушения на реда.

За опазване на реда е създадена организация, в която са включени над 150 сътрудници по охрана и целия ръководен състав по райони с цел недопускане на нарушения. По сериозни действия се предвиждат закономерно в местата, където се очаква повишено струпване на хора.

При събития от такъв мащаб призоваваме гражданите, зачитайки техните права и тяхното достойнство, да се придържат към установения ред, за сигурно и безпроблемно протичане на мероприятието.

Последно променен на Май252010