Видео наблюдение

Дек292009

businessman2

Дружеството ни извършва централизирано видео наблюдение на отдалечени обекти посредством предварително монтирани системи за видеонаблюдение.

Едни от предимствата на централизираното видео наблюдение са.:

* Намалява разходите за физическа охрана в обектите;
* Не изисква допълнително оборудване и персонал за наблюдение на камерите в обектите;
* Бърза реакция за предотвратяване на външна намеса, пожар и др.;
* Локален архив даващ възможност за проследяване на събитията (документиране на действия);
* Сигурност за дежурните оператори на наблюдаваните обекти;
* Отсяване на „фалшиви” алармени събития;
* Безплатна поддръжка;

Системата за видеонаблюдение се интегрира с алармената, тази опция позволява максимално използване функционалностите на двете системи.

Оптичната свързаност с обекта, допринася за високо качество на предавания видео сигнал, като канала се използва единствено и само за нуждите на предоставената услуга. В съвременен компютърен (мониторинг) център, 24 часа в денонощието, дежурни оператори следят състоянието на обектите чрез инсталираните камери.

 

Системата позволява при желание на клиента, той да осъществи самостоятелен визуален контакт с обекта си от всяка точка на света.

 

Последно променен на Май162010