Физическа охрана

Ное222009

Физическата охрана е преобладаваща част от услугите за търговска сигурност, които се представят от "Роял Секюрити". Физическата охрана се предлага в следните направления:

 

Невъоръжена или въоръжена обектова охрана;
- Персонална ВИП охрана на физически лица;
- Охрана на ценни пратки и товари (ИНКАСО);

- Охрана на спортни и културно-масови прояви;
- Ескорт;
- Охрана на обекти на железопътния транспорт;

Изградената репутация на компанията за качествено изпълнение на услугите в сферата на физическата охрана се основава от една страна на високото ниво на провежданото обучение, а от друга на постоянният процес на супервизия и оценка на персонала.

Сътрудниците по охрана разполагат с утвърдено от компетентните органи на МВР униформено облекло с отличителни знаци. Съоръжени са с необходими защитни и помощни средства. Услугата се осигурява в съответствие с основните приципи за сигурност, правила и процедури, резултат от многогодишния опит, придобит в повече от 80 населени места на територията, на които работи "Роял Секюрити".
Поддържане квалификацията на служителите се осъществява чрез методики, програми и анализи.
Завишената професионална подготовка и младият охранителен състав се дължи на високите критерии при кадровия подбор, отличните условия на труд и системното обучение. Фирмата ни извършва охрана на над
486 броя обекти, като средния охранителен състав за обект е около 6,3 броя.
На охраняваните обекти от
"Роял Секюрити" чрез сътрудници по охрана са инсталирани паник бутон системи и разполагат с радиостанции за връзка с оперативния дежурен център. Денонощните дежурни автомобили и мотоциклети, изпълняващи автопатрулна реакция, допълнително подпомагат охраняваните обекти чрез физическа охрана с цел превантивен контрол.
Според сключените договорени отношения сътрудниците по охрана са въоръжени с късо или дълго бойно огнестрелно оръжие или невъоръжени.

Персонална ВИП охрана на физически лица.
"Роял Секюрити" осигурява квалифицирани служители, отговарящи на международните стандарти за дейността, за извършване на охрана и транспорт на физически лица.
Квалифицираните ни служители се грижат за здравето и живота на охраняваните лица по време на ангажимента.
"Роял Секюрити" е притежател на сертификат по качество и контрол на управлението ISO:9001:2000 от SGS SYSTEM CERTIFICATON. Официално признание за вложените от фирмата труд и усилия за повишаване качеството на охранителната дейност и сигурността на лица и обекти.
Добавена стойност за Вас - Нашите клиенти е факта, че телохранителите на
"Роял Секюрити" владеят чужди езици, предимно английски. Нашите телохранители са преминали специализирано обучение. В учебният център се използват съвременни методи на обучение: модулен подход; самостоятелно изпълнение на учебни теоретични и практически задачи; групови занимания и дискусионни часове с приоритет върху активното участие на обучаваните; междинни и окончателни тестове; дискусии и казуси. Програмите са разработени на модулен принцип, което дава възможност за обучение по част от професия по определени модули. Разработени са с помощта на хабилитирани преподаватели по съответните професионални направления и своевременно се актуализират. Учебните бази, които ползва "Роял Секюрити" са съобразени с държавните изисквания и осигуряват качествено обучение. Използваните зали за обучение по теория и практика са съобразени с изискванията на съответното обучение. Осигурени са оборудвани самостоятелни учебни места за всички обучавани. При провеждане на обучението "Роял Секюрити" се ангажира с подготовката и осигуряването на всички учебни пособия и материали, необходими за обучението. Преподавателският състав притежава изискващия се образувателен ценз и професионален опит за провеждане на съответното квалификационно обучение; както и преподавателски опит в обучение на възрастни. Обслужването е приоритет за екипа на "Роял Секюрити".
Гаранция за изпълнението на проекта добрия имидж и репутация на
"Роял Секюрити", в историята на охраняваните от нас лица (обекти) са и не малкото на брой известни звезди от шоубизнеса.

* Всички параметри на предоставените оферти подлежат на коментар с клиента с цел удволетворяване на неговите специфични потребности.

На посочените телефони можете да разчитате на нас денонощно.
При установена необходимост от консултация
от специалист, "Роял Секюрити" гарантира обратна връзка.

Последно променен на Май162010