За нас

Ние сме млади и енергични хора, които приемат професията си не просто като средство за изкарване на пари, а като призвание

 

Ние сме млади и енергични хора, които приемат професията си не просто като средство за изкарване на пари, а като призвание. Наясно сме, че правилните реакции в опасна ситуация, зависят не толкова от броя на гардовете, колкото от професионализма и личните им качества. Затова се стремим да отделяме достатъчно време за тренировки и стрелба. Работим по специална методика за повишаване скоростта на реакциите и разширяване обхвата на периферното зрение. През годините сме натрупали теоретични и практически умения за осигуряване на безопасни коридори за придвижване. Знаем също, че психологическата съвместимост между нас и човека, когото пазим, е важна, но не дотам, че да си позволяваме да скъсяваме дистанцията. Всичко, към което се стремим, е постигане на професионализъм, който да предложим в услуга на клиентите си.